Čo hradí taká poistka?

.

Zakonna poistka na auto je určená na to, aby kryla škody, ktoré vodič spôsobí svojim vozidlom na majetku či zdraví iných osôb zavinené haváriou. Tieto škody a ujmy sú hradené do stanovených limitov. Každá spoločnosť má svoje varianty plnenia a maximálnu výšku plnenia. To potom má vplyv aj na výšku mesačnej sumy, ktorú musíte zaplatiť. Ak sú škody pri nehode vami spôsobené vyššie, zvyšok musíte doplatiť už na vlastné náklady. Z povinného ručenia sa hradia ujmy na zdraví (výdavky na lekárske ošetrenie), odškodné v prípade smrti, poškodenie majetku alebo straty na zisku.

Ako sa chrániť?

 V prvom rade je na mieste bezpečná jazda a ohľaduplnosť voči chodcom a ďalším vodičom. Vždy sebou majte platné doklady a aj vaše vozidlo by malo mať všetku potrebnú výbavu na prevádzku. Nesmie vám chýbať lekárnička, ktoreješte nevypršala expirácia, výstražný trojuholník alebo napríklad reflexná vrstva, http://gimp.comuv.com/kurs_layers.php ktorú majte radšej v blízkosti vodiča. Nikdy totiž neviete, kedy ju budete potrebovať. Nepoužívajte mobilný telefón za volantom a aj fajčenie si nechajte až navonok. Obzvlášť opatrní buďte v prípade, že veziete so sebou malé deti.

.
Čo hradí taká poistka?
4.3 (86.32%)19
.